Cases

VILLA ANDERSEN

Ny 2-plans villa med indbygget garage. Opbygget som to forskudte, parallelt liggende teglstenslænger. Hver længe med egen tagkonstruktion.

SØDISBAKKE MARIAGER

Sødisbakke er et specialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud for voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

SPAREKASSEN HOBRO

Udvidelse og ombygning af Sparekassen Hobro´s hovedkontor.

MARIAGER SALTCENTER

Gennem en årrække har tegnestuen arbejdet med modernisering, renovering og udvidelse af Mariager Saltcenter.

SYSTEMATIC A/S

Systematic A/S er en international softwareudviklingsvirksomhed med hovedsæde i Aarhus.

Ambu Musik Scene

VILLA SKOV

JUTLANDER BANK

Ombygning og renovering af eksisterende bankbygning, (tidligere filial for Danske Bank) beliggende Bankpladsen, Hadsund.

VILLA MARK

Fritidsvilla med gæster og udeliv i fokus

TANDLÆGEKLINIK KANNIKEGADE

Ombygning af eksisterende tandlægeklinik placeret på 1. sal i butikscenter på ca. 275m².

LOGISTIKCENTER AARHUS

Danske Fragmænd projektet er udført som en totalentreprise med DS Flexhal A/S som totalentreprenører.

TERNDRUP SKOLE

Gennem prækvalifikation og tilbudsrunde fik tegnestuen i samarbejde med Rebild Arkitekterne tildelt totalrådgivningsopgaven vedrørende projektering og udførelse for til- og ombygningen af Terndrup skole og idrætscenter.

Akut modtagelses afsnit

Opførelse af akutmedicisk modtagelsesafsnit blev udbudt som totalentreprise udbud.

TINGLYSNINGSRETTEN HOBRO

Justitsministeriets beslutning om at placere tinglysningsretten i Hobro, blev søgt opfyldt med denne ide fra developer KKN Ejendomme.

VILLA MORTENSEN

Ydervægge udføres med bagmurselementer i leca, isoleret hulmur og formur i facadesten som RT 522, Unika Alexandria med antracit fuge.

VILLA HØR

DS Arena

BUSTERMINAL

I forbindelse med omlægning af Hobro midtby - herunder ændre den trafikale løsning - etableres der en ny busterminal.

VILLA PORS

BØRNEHAVEN STOLDALEN

Med Hobro Boligforening som bygherre, og Red Barnet som bruger blev det bestemt at eksisterende børnehave skulle nedrives og ny opføres.

ASTRUP SKOLE - Specialskole

Renovering og modernisering.

SUNDHEDSHUS HOBRO

Dispositionsforslag udarbejdet langs en af indfaldsvejene til hobro, nær centrum, banegård og rutebilstation.

Hobro efterskole

Klejtrup Musikefterskole

Nybyggeriet omfatter udvidelse af Klassisk Fløj, til 20 elever fordelt på 4 stk. for 4 elever samt 2 stk. for 2 elever.

HOBRO HANDELSSKOLE - HANDELSGYMNASIUM

Ny kantinebygning opført i eksist. Handelsskole.

SOMMER LØWE

Fritidshus med "tinyhouse"-tankegang

VILLA NØRGAARD

Lokalplanen åbnede op for muligheden for bolig i 2 etager, hvilket bygherren og arkitekter så en mulighed i. Bygningen fremstår som en klar, forenklet, moderne konstruktion, der består af to bygningsvolumner, der forskyder sig ind i hinanden som del i en kubistisk helhed.

BYGMA VIBORG

Nyt bygemarked indeholdende håndværkerbutik, administration, møderum, kantine, personalekantine, bulk hal og drive-in hal.

KULTURCENTER HIMMERLAND

Visionen er at skabe et samlet, slagkraftigt kulturcentrum for Mariagerfjord.

DS Arena Stadionudvidelse

I forbindelse med Hobro IK's indtræden i Superligaen opstod behovet for en udvidelse af Hobro stadion - DS Arena, herunder tribune, omklædnings- og servicefaciliteter.

KALØ GOLFKLUB

Golfklubben ønskede sig nye faciliteter til erstatning af eksit. lokaler restaurant Møllerens Hus.

KNAUF-DANOGIPS A/S

Det eksisterende produktionsanlæg skulle udvides med et ca. 844 kvm såkaldt paplager - store ruller med papir anvendt i produktionen af gipsplader.

VILLA BRYLD

Ny 2-plans villa med kælder der efter bygherres ønske er inspireret af den klassiske villa far begyndelsen af 1900-tallet. Et symetrisk facadeudtryk omkring en central frontispice. Facaden fremstår i blankt murværk med resetter.

VUC & HF Nordjylland

Pladsmangel på Gymnasiet kombineret med VUCs behov for udvidelser har nu ført til opførelsen af den nye bygning.

ROSENDALSKOLEN

Rosendalskolen, Hobro - Nye undervisningsafsnit, samt ombygning, udvidelse og modernisering af eksisterende faciliteter.

Nørresundby Gymnasium

Ombygning og modernisering af Nørresundby Gymnasium har været inddelt i etaper.

BOTILBUD KIRKETOFTEN

Det blev af Mariagerfjord Kommune besluttet, at flere tidligere bofællesskaber for ikke selvhjulpne psykisk og fysisk handicappede skulle samles i et bygningskompleks placeret i periferien af Hobro, nær Østerskoven.

VILLA FLENSBORG-BRANDT

Villa med vinkælder og bryggers i garagen

Rækkehuse og etagebyggeri: BEBYGGELSE IRISVEJ

Konkurrenceforslag til bebyggelsesplan bestående af 35 tæt-lav rækkehuse.

UPONOR

Uponor er en verdensomspændende koncern med hovedsæde i Finland. Koncernen er blandt verdens førende producenter af rørsystemer i plast.

DOBBELTHUSE

3 dobbelthuse placeret på en skrånende, sydvendt grund Grundplan på ca. 94 kvm samt 20 kvm depotrum og overdækket udeareal.

VILLA STØVRING

Grundstykket faldende mod primærudsigten Mariager Fjord. Disponeringen søger at udnytte terrænfaldet.

MARIAGERFJORD GOLFKLUB

Centralt placeret i golfanlægget, på en nordvendt skråning ned mod Mariager Fjord, er det nye klubhus opført,med et fantastisk panorama mod fjorden samt mod Hadsund by.

ARKIVET - Rud Thygesen Arkivet

ARKIVET viser tegninger, modeller, fotos, plakater, hædersbevisninger samt væsentlige eksempler på færdige produkter vedrørende møbelarkitektur og design udført af dansk møbelarkitekturs "grand old man" Rud Thygesen alene og sammen med Johnny Sørensen.

MARIAGERFJORD GYMNASIUM

Mariagerfjord Gymnasium - løbende ombygning, modernisering og udvidelse: I 2010 blev opførelsen af en ny mellembygning med to undervisningslokaler og gruppearbejdspladser i 2 etager færdiggjort.

VILLA FUGL

Atriumvilla beliggende med ugeneret view over grønne enge

BOTILBUD SKIVEVEJ

Boenheden er beliggende centralt i Hobro med gå afstand til bycentrum, busterminal og banegård.

GAS MUSEET

Som det eneste museum i landet, formidler Gasmuseet historien om gasforsyningen i Danmark.

IN-SIGN A/S

InSign Skilte a/s ønskede mere plads og synlighed, og valget faldt på at flytte fra Skyttegade i Vorup, til Haraldsvej med facadelinie med Hammelvej/Grenåvej.

VILLA BEMA

Ny villa med udvendige mål på ca. 10x10 m.

OVERGAARD GODS A/S

Godset ligger tæt ved Kattegat og Mariagerfjord og drives idag som et højeffektivt, moderne landbrug.

HØJHUSET

Skitseoplæg til 15. etagers højhus med lejligheder, parkeringskælder og med udstillingsfaciliteter i grundetagen. Højhuset er tegnet til en grund tæt ved Mariager fjord i Hobro.

VILLA LANG

Generationshus hvor samvær og privatliv flettes sammen, for at imødegå både den ældre og yngre generations behov.

VESTERGADE 48

Byggeselskab Olav de Linde fra Aarhus ønsker at opføre en 4 etagers beboelsesejendom indeholdende 4 lejligheder.

BØRNEHAVEN FARVERVÆNGET

Børnehaven Farvervænget mangledplads til vuggestue, tillige var der ønske om renovering af 2 børnehave grupperum.

ADHD Skolen - Rosendalskolen

Nybyggeri, specialskole, indeholdende undervisningslokaler og servicefaciliteter.

VILLA VESTER

Udsigtsvilla hvor funktionalitet og dagligdagen med aktive børn, er i højsædet

VILLA NORD

SYGEHUS HIMMERLAND - NY HOVEDANKOMST

Forløbet fra ankomstområdet hvor patienter ankommer via taxa, sygetransport og privatbil og frem til hovedindgang, fremstår idag uoverdækket.

KIROPRAKTISK KLINIK - RIKKE UDBY ApS

Etablering af ny kiropraktiskklinik i lokaler på den bevaringsværdige banegårdsbygning i Hobro.

TANDLÆGEKLINIK HOSPITALSGADE

Ombygning af eksisterende tandlægeklinik placeret på 2 sal i en ældre ejendom på ca. 180m² med mulighed for udvidelse.

HOBRO TEATER

Teaterbygningen ejes af Hobro Borger- og Håndværkerforening. Bygninger er udført af arkitekt P. Jensen Wærum, Randers.

"PIER'EN" ØSTER HURUP

For Ove Rasmussen Entreprise, Hobro blev der udarbejdet dispositionsforslag for etablering af maritime funktioner på eksist. pier.

BØRNEHAVEN REGNBUEN

Med Børnehaven Regnbuen fungerer som en såkaldt »bondegårds børnehave« - etableret i en gammel gård i grønne omgivelser og med fokus på udendørs aktiviteter.

BEHANDLINGSCENTER ØSTERSKOVEN

Nybyggeriet omfattede opførelse af et nyt senhjerneskadeafsnit - herunder etablering af 6 boliger/lejligheder med tilhørende fællesrum, træningskøkken, genoptræningsfaciliteter, personalerum, servicerum, lederkontor m.m.

UCN - University College Nordjylland

5. byggeafsnit indeholdende 4 undervisningsrum samt auditorie, blev færdigopført som en selvstændig bygning i 2006.

VILLA MAGER

Totalombygning af eksisterende villa med respekt for den originale og detaljeorienterede streg.

CAFE K

Den eksisterende cafe og restaurant var indrettet i et historisk pakhus på Hobro havn.

VILLA STOUBY

Ny villa med indbygget garage. Underetage indarbejdes i terrænfaldet og opbygges som "plint" i teglsten. Overetage udformet som overliggende "ramme" med let konstruktion klædt i zink.

DR. JENSENS GRUND

Hobro Kommune ønskede i samarbejde med Hobro Boligforening, at opføre ny bebyggelse på den centralt belliggende grund - Dr. Jensens grund.

VILLA FLADBJERG

Villa placeret i naturskønne omgivelser hvor bygherre ønskede et markant udtryk i flere etager, for at udnytte den fulde udsigt til Mariager Fjord.

KUNSTETAGERNE

Byens gamle bryghus fra 1841 stoppede sin produktion i 1980.

BIES BRYGHUS

Det moderne mikrobryggeri blev etableret i en tidligere åben overdækning. Store glaspartier gør det muligt for besøgende at nyde synet af de store blanke kedler og følge med i produktionen.

Alt på hjul

VIBORGVEJ

Hobro Boligforening stod for opførelse af af viste lille og intime boligbebyggelse som består af 8 almennyttige boliger, placeret i landsbyen Onsild, ca. 5 km. sydvest for Hobro.

Hvad siger kunderne

F1 arkitekter var en uvurderlig hjælp i vores store ombygningsprojekt, vi er blevet utrolig glade for resultatet og vi vil til enhver tid anbefale at få professionelle øjne på - de ser bare noget vi andre ikke gør.

Rune og Christina, Assentoft